Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55

De Regt Family Office

Stichting Helpdesk Financieel Misbruik

Het is best een lastig thema: financieel misbruik bij ouderen. De Stichting Helpdesk Financieel Misbruik (HFM) wil financieel misbruik zoveel mogelijk stoppen en waar mogelijk voorkomen. De stichting wil dat realiseren door financiële uitbuiting te signaleren, door informatie te verstrekken en door financiële zorg thuis te verlenen. De Stichting is ook een platform voor het doen van aangifte en voor het verzoeken om beschermingsmaatregelen, zoals bewindvoering via de kantonrechter. In het onderstaande een overzicht van de activiteiten van de Stichting:

• Financiële zorg thuis: hulp bij het verwerken van de alledaagse administratieve werkzaamheden.
• Bewindvoering: een beschermingsbewindvoerder administreert en beheert de onder bewind gestelde goederen en zorgt voor de financiële en materiële belangen van de rechthebbende. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd, aan wie hij rekening en verantwoording aflegt. Bewindvoering is bedoeld voor mensen die hun financiële belangen zelf niet meer kunnen of willen regelen.
• Mentorschap: een mentor zorgt voor de persoonlijke immateriële belangen, zoals verzorging en verpleging, behandeling en begeleiding. Hij neemt zoveel mogelijk samen met de cliënt de beslissingen op dit gebied.
• Curatele: een curator behartigt zowel de financiële als de persoonlijke belangen van mensen die dat zelf niet meer kunnen. Ook hij wordt door de kantonrechter benoemd aan wie rekening en verantwoording wordt afgelegd.