Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

De Regt Family Office

Levenstestament

Het gebeurt vaak onverwacht. Plotseling staat je leven op z’n kop en wat dan. Wat als? Zou het dan niet handig zijn om een draaiboek te hebben: voor nu en later. Daarin geef je zelf aan iemand volmacht om jouw belangen te behartigen als je dat zelf niet meer kunt. Een vertrouwenspersoon, een zogenaamde levensexecuteur.

Steeds meer mensen laten een levenstestament opmaken. En dan gaat het niet alleen om financiële zaken. Ook een eventuele medische wilsverklaring kan er in worden opgenomen of worden aangehecht. Je blijft zelf de regie houden ook in moeilijke omstandigheden. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord.

Een levensexecuteur kan familie zijn, of een professional. En je kan ook een toezichthouder benoemen, die rekening en verantwoording aflegt! Als professionele Register Executeurs leggen wij uw gegevens zo goed mogelijk vast in uw eigen privé dossier. Als er dan wat zou gebeuren komt u of komen uw naasten niet voor verrassingen te staan.