Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55

De Regt Family Office

Executeurs

Wie regelt uw zaken als u dat niet meer zelf kunt? Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een ongeval. En wat moet er gebeuren na uw overlijden? Hopelijk heeft u in uw testament een executeur benoemd. Dan wordt alles afgewikkeld, zoals u dat wenst. Maar er zijn verschillende soorten executeurs. Het is goed om te weten welke soort u in uw testament wilt benoemen.

Vroeger kenden we de executeur-testamentair. Maar sinds 2013 hebben we de zogeheten 1 *, 2 ** en 3 *** sterren-executeur: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur- afwikkelingsbewindvoerder. Een begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen. De 2 **/ “gewone” executeur heeft beheerstaken, zoals het betalen van schulden en het uitkeren van legaten.

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft nog een paar extra bevoegdheden, die u kunt u opnemen in uw testament, zoals het verdelen van de erfenis of het overdragen van een pand. Deze executeur kan dus ook beschikken.

Maar dan zijn we er nog niet. We kennen ook nog de “levens-executeur”, die uw levenstestament uitvoert. Al deze taken kunt u ook veilig en vertrouwd overlaten aan een register executeur!