Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

De Regt Family Office

Prinsjesdag 2019

Volgens de troonrede gaat het nu (nog) goed. De vooruitzichten voor 2020 zijn nog steeds positief. Maar er zijn ook buitenlandse bedreigingen voor de groei. Nederlanders moeten zich niet blind staren op koopkrachtcijfers. Hoezo niet, want als het om koopkrachtcijfers gaat zijn er miljoenen ouderen de klos. De babyboomers, wel met pensioen, maar niet geïndexeerd.

Nu zouden die 65-plussers niet mogen klagen. Zij hebben het altijd goed gehad. Maar ze hebben er ook voor gewerkt en gespaard voor hun oude dag. Daar zijn destijds toezeggingen over gedaan, die niet zijn nagekomen. Een belangrijk deel van de bevolking is nu ouder dan 65. En de belangen van deze grote groep ouderen worden steeds verder ondergesneeuwd.

Er gaat wel veel meer geld naar de zorg. Maar er komen ook steeds meer ouderen. Zo krijgt men per saldo geen betere zorg. Het extra zorggeld wordt waarschijnlijk weer geruisloos verkwist aan bijzaken. Niet alleen de koopkracht, maar ook de “zorgkracht” van 65-plussers verdient dus alle zorgsaamheid. Let straks in ieder geval goed op bij het opnieuw bekijken van uw zorgverzekering!

Mr. drs. Bert de Regt – De Regt Family Office