Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

mei 2020

Naast het coronavirus dreigt ook het eenzaamheidsvirus. Angst en onzekerheid grijpen om zich heen, gevoed door een stortvloed aan al dan niet betrouwbare informatie. Grofweg geldt immers: hoe ouder, hoe kwetsbaarder, hoe zieker. En des te groter de kans om te overlijden. En dat naast alle andere sociale ellende. De wereld staat op zijn kop. Ouderen vormen dus een kwetsbare groep. Sinds kort is er een leidraad voor de medische behandeling van ouderen opgesteld. Het begrip “triage” komt dan weer in beeld. Wie wordt er wel en niet behandeld op de intensive care. Gelukkig wordt dat beoordeeld door zorgvuldig handelende medici.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen? De eerste stappen kunt u zelf regelen; bespaar kosten. Een van de belangrijkste vragen bij de afwikkeling van een nalatenschap is: moet ik als erfgenaam wel of niet (beneficiair) aanvaarden? Wat weet u van de nalatenschap? Is de nalatenschap positief? Waar bestaat de nalatenschap uit (eigen woning, bedrijf, schulden, lopende rechtszaken)? Vanwege deze onduidelijkheden is voorzichtigheid geboden. Vaak wordt dan voor beneficiair aanvaarden gekozen. Op dat moment kunt u de eerste euro’s besparen door dit zelf te regelen via het formulier dat via www.rechtspraak.nl te verkrijgen is. Let op: door beneficiaire aanvaarding moet u de nalatenschap wel afwikkelen volgens