Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

De Regt Family Office

Angst en onzekerheid

Naast het coronavirus dreigt ook het eenzaamheidsvirus. Angst en onzekerheid grijpen om zich heen, gevoed door een stortvloed aan al dan niet betrouwbare informatie. Grofweg geldt immers: hoe ouder, hoe kwetsbaarder, hoe zieker. En des te groter de kans om te overlijden. En dat naast alle andere sociale ellende. De wereld staat op zijn kop.

Ouderen vormen dus een kwetsbare groep. Sinds kort is er een leidraad voor de medische behandeling van ouderen opgesteld. Het begrip “triage” komt dan weer in beeld. Wie wordt er wel en niet behandeld op de intensive care. Gelukkig wordt dat beoordeeld door zorgvuldig handelende medici. Uit interviews blijkt dat ouderen in een kritieke situatie op de intensive care heel verschillend reageren. De een wil absoluut wel behandeld worden, de ander niet of staat zijn plek graag af aan een jongere. Ieder zijn wens. Maar leg die wens vast, zodat men in geval van nood weet wat uw wensen zijn. Check of u alles goed geregeld heeft en maak in ieder geval een levenstestament. Juist nu!