Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

juli 2020

Als je zonder voorbehouden een nalatenschap aanvaardt, moet je de schulden van de erflater betalen, ook als de nalatenschap negatief is. Jaren geleden is het wettelijk erfrecht wel gewijzigd op dit punt, maar risico’s zijn er nog volop. Zo mag je je niet hebben gedragen als erfgenaam; zorg er dus voor dat je zoveel mogelijk stilzit en niet het huis ontruimt of andere zaken regelt. Er is wel bescherming als je kunt aantonen dat je een schuld van de erflater niet kende of in elk geval niet behoorde te kennen. Uit rechtszaken blijkt dat hier de onderzoeksplicht van de erfgenaam zwaar

Door internet, smartphone, tablet en pc is ons leven ingrijpend veranderd. We ontkomen niet meer aan de oprukkende digitalisering. Ook ouderen zullen er aan moeten geloven. Het is even wennen, maar dan blijkt het zeker geen last te zijn en levert het veel gemak op. Juist voor de meer dan 1 miljoen eenzame nog thuis wonende ouderen. Door handig gebruik te maken van de zogeheten online mogelijkheden, komen we virtueel ons huis uit. Vanuit de eigen woonkamer zijn er veel mogelijkheden om eenzaamheid te verkleinen. Je moet dan wel even iemand hebben om de nodige app’s te installeren en weten welke