Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

De Regt Family Office

Erfgenaam? Voorkom de privé-aansprakelijkheid voor schulden

Als je zonder voorbehouden een nalatenschap aanvaardt, moet je de schulden van de erflater betalen, ook als de nalatenschap negatief is.

Jaren geleden is het wettelijk erfrecht wel gewijzigd op dit punt, maar risico’s zijn er nog volop. Zo mag je je niet hebben gedragen als erfgenaam; zorg er dus voor dat je zoveel mogelijk stilzit en niet het huis ontruimt of andere zaken regelt. Er is wel bescherming als je kunt aantonen dat je een schuld van de erflater niet kende of in elk geval niet behoorde te kennen. Uit rechtszaken blijkt dat hier de onderzoeksplicht van de erfgenaam zwaar weegt.
Kortom: ook nu blijft het zaak om eerst een nalatenschap goed te onderzoeken voordat een keuze wordt gemaakt.

Advies: Bij twijfel: aanvaard de nalatenschap beneficiair. Bedenk daarbij wel dat dit leidt tot formele vereffeningsregels bij de afwikkeling van de nalatenschap.

TIP: Om ervoor te zorgen dat de erfgenamen direct inzicht in de nalatenschap hebben, is het Digitaal Nalatenschapsdossier van uw Register Executeur een mooie tool.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met De Regt Family Office B.V. Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.