Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

Author: Nancy Gaasbeek-Konijnenberg

Wat laat u na, aan wie en op welke manier? Sinds 1 juli 2020 geldt voor uw organen de nieuwe donorwet. In het huidige systeem van donorregistratie hebben we te maken met een systeem van actieve donorregistratie. Vanaf 1 september zal iedere Nederlander die nog niet ingeschreven staat in het Donorregister actief worden benaderd om in een brief zijn of haar keuze aan te geven. Denk ook actief na over wat u verder nalaat en houd ook uw financiële, juridische en/of fiscale zaken (weer) eens tegen het licht te houden. Hoe heeft u dit geregeld bij uw overlijden of heeft u

Ook jongeren kunnen het corona virus bij zich dragen en anderen besmetten, zonder dat ze het door hebben. Daarom wil het RIVM jongeren meer bewust maken van de gevaren van corona. Maar hoe bereik je ze. En hoe bereik je, dat ook jongeren rekening houden met ouderen. Niet dat jongeren de grote schuldigen aan de besmettingen zijn, maar toch. Zou dan toch het dragen van mondkapjes een oplossing zijn, zoals bijna overal in het buitenland. Daar is gebleken dat het niet zo is, dat dan de anderhalve meter afstand wordt verwaarloosd: integendeel. Men blijkt zich daar juist meer van bewust te zijn ! Maar tot nu toe

Als je zonder voorbehouden een nalatenschap aanvaardt, moet je de schulden van de erflater betalen, ook als de nalatenschap negatief is. Jaren geleden is het wettelijk erfrecht wel gewijzigd op dit punt, maar risico’s zijn er nog volop. Zo mag je je niet hebben gedragen als erfgenaam; zorg er dus voor dat je zoveel mogelijk stilzit en niet het huis ontruimt of andere zaken regelt. Er is wel bescherming als je kunt aantonen dat je een schuld van de erflater niet kende of in elk geval niet behoorde te kennen. Uit rechtszaken blijkt dat hier de onderzoeksplicht van de erfgenaam zwaar

Door internet, smartphone, tablet en pc is ons leven ingrijpend veranderd. We ontkomen niet meer aan de oprukkende digitalisering. Ook ouderen zullen er aan moeten geloven. Het is even wennen, maar dan blijkt het zeker geen last te zijn en levert het veel gemak op. Juist voor de meer dan 1 miljoen eenzame nog thuis wonende ouderen. Door handig gebruik te maken van de zogeheten online mogelijkheden, komen we virtueel ons huis uit. Vanuit de eigen woonkamer zijn er veel mogelijkheden om eenzaamheid te verkleinen. Je moet dan wel even iemand hebben om de nodige app’s te installeren en weten welke

Naast het coronavirus dreigt ook het eenzaamheidsvirus. Angst en onzekerheid grijpen om zich heen, gevoed door een stortvloed aan al dan niet betrouwbare informatie. Grofweg geldt immers: hoe ouder, hoe kwetsbaarder, hoe zieker. En des te groter de kans om te overlijden. En dat naast alle andere sociale ellende. De wereld staat op zijn kop. Ouderen vormen dus een kwetsbare groep. Sinds kort is er een leidraad voor de medische behandeling van ouderen opgesteld. Het begrip “triage” komt dan weer in beeld. Wie wordt er wel en niet behandeld op de intensive care. Gelukkig wordt dat beoordeeld door zorgvuldig handelende medici.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen? De eerste stappen kunt u zelf regelen; bespaar kosten. Een van de belangrijkste vragen bij de afwikkeling van een nalatenschap is: moet ik als erfgenaam wel of niet (beneficiair) aanvaarden? Wat weet u van de nalatenschap? Is de nalatenschap positief? Waar bestaat de nalatenschap uit (eigen woning, bedrijf, schulden, lopende rechtszaken)? Vanwege deze onduidelijkheden is voorzichtigheid geboden. Vaak wordt dan voor beneficiair aanvaarden gekozen. Op dat moment kunt u de eerste euro’s besparen door dit zelf te regelen via het formulier dat via www.rechtspraak.nl te verkrijgen is. Let op: door beneficiaire aanvaarding moet u de nalatenschap wel afwikkelen volgens

Ook het eenzaamheidsvirus eist talloze levens. Schrijnende gevallen van eenzaam stervende mensen. Een echtpaar dat al meer dan vijftig jaar was getrouwd en nu naar een nieuw appartement zou verhuizen. Maar het was nog niet klaar. Mevrouw moest tijdelijk in een logeerkamer van het huis waar ze naar toe zouden gaan. Meneer zat nog thuis in de rolstoel. Mevrouw raakte in de war. Haar dochters mochten niet meer bij haar op bezoek. Ze hebben nog wel geprobeerd met hun vader in de rolstoel dicht bij haar te komen. Na zes weken eenzaamheid en verwarring stierf mevrouw, haar man en kinderen diep triest achterlatend. Een eng ingepakte man

Ook ouderen gaan vaak samenwonen in plaats van opnieuw trouwen. Dat kan gevolgen hebben bij schenkingen en in geval van overlijden. Afhankelijk van het vermogen bedraagt de erfbelasting 10 of 20% en heeft de langstlevende een hele hoge vrijstelling van 650.000 euro. Maar wel onder voorwaarden. En anders is dat maar liefst 20 of 30% en zonder die hoge vrijstelling. Voor de erfbelasting ben je namelijk pas elkaars partner als je 6 maanden voorafgaande aan een overlijden samenwoonde en op hetzelfde adres in de basisadministratie van de gemeente stond ingeschreven. Bovendien moet er een notarieel samenlevingscontract zijn waarin een wederzijdse zorgplicht

Zonder er om te vragen kun je van de belastingdienst een beschikking krijgen, met de mededeling u recht zou hebben op toeslagen. Dat kan een zorgtoeslag zijn, een huurtoeslag en/of een kindgebonden budget. Eerst krijgt u een voorschot, gebaseerd op het verzamelinkomen van een eerder jaar. Later wordt bekeken of dit voorschot niet te hoog of te laag of zelfs onterecht was. Een ingewikkeld systeem. Op de website van de belastingdienst staat veel informatie. Bijvoorbeeld dat u een kindgebonden budget meestal niet hoeft aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de belastingdienst recht op heeft. En als

Naast het coronavirus dreigt ook het eenzaamheidsvirus. Angst en onzekerheid grijpen om zich heen, gevoed door een stortvloed aan al dan niet betrouwbare informatie. Grofweg geldt immers: hoe ouder en kwetsbaarder, hoe zieker. En des te groter de kans om te overlijden. En dat naast alle andere sociale ellende. De wereld staat op zijn kop. Ouderen vormen dus een kwetsbare groep. Sinds kort is er een Leidraad voor de medische behandeling van ouderen opgesteld. Het begrip "triage" komt dan weer in beeld. Wie wordt er wel en niet behandeld op de intensive care. Gelukkig wordt dat beoordeeld door zorgvuldig handelende medici. Als je toch geen kans op