Vermogensregie

Laat uw vermogen voor u werken in plaats van andersom

Alleen maar vermogen laten groeien is niet genoeg. Geld zodanig managen dat je een plezieriger en zorgelozer leven hebt, dat is de kunst. Dat is wat Pensioen & Vermogen De Regt voor u doet. Bij vermogensplanning gaat het om in stand houden, opbouwen en overdracht van vermogen op het juiste moment.

Het gaat NIET om het behalen van het beste rendement. Niemand kan altijd de beste rendementen bieden, tenzij je Warren Buffet heet. En zelfs dan is het lastig om de rest te verslaan. Het gaat er WEL om dat wij zorgen dat uw vermogen op een goede wijze in stand blijft en dat uw (risico)doelstellingen behaald worden. Dat wij – samen met u – ingrijpen wanneer dat nodig is. En bijvoorbeeld het risico in de portefeuille afbouwen als u richting uw doeldatum komt. Vaak zien wij dat mensen in een belegging zitten die niet bij hen past. Te weinig spreiding, teveel risico en onrealistische doelstellingen. Terwijl dat vaak helemaal niet nodig is.

Ons beleggingsteam werkt samen met Fondsenplatform, een onafhankelijk platform voor beleggingsfondsen. Bij Fondsenplatform heeft u één geconsolideerde rekening, waarbij zowel u als wij in staat zijn om de prestaties van beleggingsfondsen te volgen. Wij bieden onze klanten 24 uur per dag en 7 dagen per week inzage in hun portefeuille.

Dus, wat verwacht u van uw leven? Wij helpen u graag!