Arbeidsbemiddeling

Heeft u als werkgever een probleem met een werknemer of heeft u als werknemer een probleem met uw werkgever waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor arbeidsconflictbemiddeling. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter.
Samen houden we het leuk.

Een conflict op de werkvloer is erg lastig, zeker als het een conflict tussen de werkgever en de werknemer of een conflict tussen collega’s betreft. Een arbeidsconflict kan soms leiden tot ontslag, als sprake is van een onwerkbare situatie op de werkvloer. Het is niet ondenkbaar dat het arbeidsconflict zelfs lijdt tot ontslag, omdat de werkgever meent dat er sprake is van een onwerkbare situatie. Bij een arbeidsconflict is het verstandig om met partijen zo spoedig mogelijk bij elkaar aan tafel te zitten om de lucht te klaren.

Als werkgever heeft u dagelijks te maken met de wet- en regelgeving die van kracht is; u heeft personeel in dienst, gaat contracten met derden aan, u heeft een conflict met een leverancier, u wilt algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden gaan hanteren, noem maar op! Veel MKB bedrijven schakelen voor dergelijke zaken een advocaat in of wachten vaak tot het te laat is: tot een probleem of conflict zich voordoet. En dan loopt het echt in de papieren. Een advocaat hanteert uurtarieven van maar liefst honderdvijftig tot driehonderd euro! Een goed alternatief dat net zoveel voor u kan betekenen, is in vrijwel alle gevallen bemiddelaar. Een bemiddelaar doet dit door het geven van gedegen juridisch organisatie advies over verschillende facetten van uw bedrijf waar problemen (en hoge rekeningen) kunnen worden voorkomen.