Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Als de bemiddeling is geslaagd en u bent het beiden met elkaar eens geworden, dan kunt u samen de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek moet door een advocaat worden ingediend. Bij dat verzoek behoren een aantal bijlagen, zoals het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan, een afschrift van de huwelijksakte, een BRP-uittreksel van u en uw partner en afschriften van de geboorteaktes van ieder minderjarig kind. Er moet wel griffierecht worden betaald.

Intussen kan de verdeling en verrekening van de bezittingen en schulden worden geregeld, zoals dat is afgesproken in het echtscheidingsconvenant. Voor het ouderschapsplan is de betrokkenheid van kinderen nodig. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden. Kinderen van 12 t/m 18 jaar krijgen een oproep voor een kindgesprek. De rechter betrekt ze bij de procedure en ze krijgen de gelegenheid om te vertellen wat ze er van vinden. Dat is een kort informeel gesprek waarin het kind zijn eigen mening mag geven.