Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Kinderalimentatie

Behoefte en draagkracht zijn bepalend voor de vaststelling van alimentatie. Er is een systeem om de kosten van kinderen ten behoeve van de vaststelling van kinderalimentatie te bepalen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met inkomen, het eigen aandeel van de ouders in de kosten van kinderen en kinderbijslag. Ook het kind gebonden budget speelt een rol. Het netto besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige is het uitgangspunt.

Kinderalimentatie heeft voorrang boven alle andere onderhoudsverplichtingen. Dat heeft tot gevolg dat bij de bepaling van de draagkracht alleen de financiële situatie van de onderhoudsplichtige(n) in aanmerking wordt genomen en geen rekening wordt gehouden met de nieuwe partner.