Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Partneralimentatie

Ook hier zijn de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige bepalend. Daarbij wordt rekening gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk. Tevens zijn de reële of met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde van belang.

De bepaling van de behoefte aan partneralimentatie is maatwerk. Partneralimentatie wordt begrensd door de vastgestelde draagkracht en behoefte en gemaximeerd door de laagste van de twee. De duur was maximaal 12 jaar en is thans maximaal 5 jaar. De wettelijke opdracht om met behoefte en draagkracht rekening te houden, opent wel de mogelijkheid om op grond van de onderlinge verhoudingen tot een lager bedrag dan het maximum te besluiten!