Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Vermogensverdeling

Van belang is na te gaan of er sprake is van gemeenschappelijk bezit minus schulden. Meestal was er sprake van gemeenschap van goederen. Die gemeenschap moet dan gedeeld worden. Dit is niet zo als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, dan wel dat één der partijen iets gekregen heeft op basis van een uitsluitingsclausule, wat dus niet in de gemeenschap valt.

De echtelijke woning is meestal gemeenschappelijke eigendom. De WOZ-waarde was vaak bepalend. Door huidige woningmarkt wordt toch ook wel gekeken naar de reële, vaak hogere waarde. Na aftrek van de hypotheek blijft dan een te delen overwaarde of onderwaterstand over. Hierbij moet dan nog wel de waarde van een eventuele spaar- of opbouwpolis worden opgeteld.

Naast de gebruikelijke inboedel kunnen veel andere zaken gemeenschappelijk zijn, zoals privé auto`s, waarvan de waarde moet worden bepaald en verrekend. Bijzondere aandacht verdienen verzekeringspolissen, waarin een waarde is opgebouwd, zoals spaar- en beleggingspolissen.

Indien sprake is van een bedrijf of een aandeel in een bedrijf is specifieke kennis vereist met betrekking tot de waardering daarvan, alsmede ten aanzien van de financieel- en fiscaal-juridische aspecten.