Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

Persoonlijke
belangenbehartiging
Veilig en vertrouwd verzorgd.
De Regt Bewind Bescherming van uw persoonlijke belangen. Financiële thuiszorg Veilig en vertrouwd verzorgd Echtscheidingen Scheiden met de minste pijn. Nalatenschappen Voorbereiding en afwikkeling van uw persoonlijke wensen. Nabestaandenzorg Uw nabestaanden vertrouwd verzorgd.

Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15

Uw persoonlijke belangen veilig en vertrouwd verzorgd van geboorte tot na het overlijden.

De Regt Family Office

De Regt Family Office behartigt als vertrouwenspersoon al meer dan 45 jaar persoonlijke, financiële en juridische belangen. Zowel voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren, als voor families en ouderen. Wij regisseren diverse familiezaken, van bedrijfsoverdracht tot vermogensoverdracht, zowel bij leven als bij overlijden.

Wij verzorgen financiële thuiszorg en helpen bij het op orde brengen en houden van alle administratieve rompslomp. En zodra men dat niet meer zelf kan of wil, zijn wij benoembaar als bewindvoerders, mentoren en curatoren.

Naast vermogensregie en financiële coaching, besteden wij uitgebreid aandacht aan het opstellen van levenstestamenten en digitaal nalatenschapsdossier. Daardoor is er voor nu en later inzicht en overzicht over uw persoonlijke zaken en wensen.

Tevens bemiddelen wij bij conflicten, zoals bij echtscheidingen en verzorgen wij nalatenschapsmediation bij problemen over erfenissen. Als registerexecuteurs zijn wij gespecialiseerd in het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

Wij zijn aangesloten bij deze organisaties: