Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Levenstestamenten

Levenstestamenten

Wie regelt uw zaken als u niet (meer) staat bent uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. Voor dergelijke zaken is het opstellen van een levenstestament van groot belang. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zowel financieel als op het gebied van zorg. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken conform uw wensen geregeld.

In uw levenstestament geeft u duidelijk aan wanneer het levenstestament ingaat. U benoemt u een vertrouwenspersoon, die als gevolmachtigde namens u voor uw belangen opkomt. U bepaalt ook aan wie de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording aflegt. Ook kunt u eventueel een toezichthouder benomen. U bepaalt zelf welke taken en wensen in uw levenstestament staan.

Door wie u uw belangen laat behartigen bepaalt u dus zelf en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit kan uw partner of kunnen uw kinderen zijn, maar de benoeming van een professional is ook mogelijk. U kunt er ook voor kiezen dat voor uw zorg een familielid of een goede vriend wordt benoemd en voor bijvoorbeeld uw financiën een professioneel bewindvoerder.

Een levenstestament opstellen zorgt ervoor dat u bepaalt en dat u altijd uw levenstestament kunt aanpassen. U moet op het moment van aanpassing wel in staat zijn uw wil te bepalen.