Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55
Image Alt

Levenstestamenten

Levenstestamenten

Wie regelt uw zaken als u niet (meer) staat bent uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een ziekte of door een ongeval. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zowel financieel als op het gebied van zorg. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken conform uw wensen geregeld.

In uw levenstestament geeft u duidelijk aan wanneer het levenstestament ingaat. U benoemt u een vertrouwenspersoon, die als gevolmachtigde namens u voor uw belangen opkomt. U bepaalt ook aan wie de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording aflegt. U bepaalt zelf welke taken en wensen in uw levenstestament staan.

Door wie u uw belangen laat behartigen bepaalt u dus zelf en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit kan uw partner of kunnen uw kinderen zijn, maar de benoeming van een professional is ook mogelijk. U kunt er ook voor kiezen dat voor uw zorg een familielid of een goede vriend wordt benoemd en voor bijvoorbeeld uw financiën een professioneel bewindvoerder.

U bepaalt en u kunt uw levenstestament altijd aanpassen. U moet op het moment van aanpassing wel in staat zijn uw wil te bepalen.