Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Executele

Er zijn drie verschillende soorten executeurs, ieder met een eigen takenpakket:

  • ‘1 ster executeur’ ofwel de begrafenis executeur: mag alleen de begrafenis of de crematie regelen
  • ‘2 sterren executeur’ ofwel de beheerexecuteur: is belast met het beheer van de nalatenschap
  • ‘3 sterren executeur’ ofwel de executeur-afwikkelingsbewindvoerder: mag de nalatenschap beheren, maar ook verdelen.

Executele en vereffening lijken veel op elkaar. Als uw erfgenaam uw erfenis aanvaardt treedt hij op als ‘vereffenaar van de nalatenschap’. Hij wordt dan verantwoordelijk gesteld voor eventuele schulden die zijn achtergelaten. Indien de erfenis beneficiair wordt aanvaard, zijn de erfgenamen niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Wel worden alle schuldeisers voor zover mogelijk uit uw nalatenschap betaalt. Dit wordt ook wel de ‘vereffening’ van de nalatenschap genoemd.

In een verklaring van erfrecht zet de notaris wie de daadwerkelijke erfgenamen zijn. Een verklaring van executele maakt de notaris als er een executeur is. Een executeur wordt benoemd in een testament of in een losse akte. De notaris schrijft wie er is benoemd tot executeur en wat zijn bevoegdheden zijn. Deze verklaring vraagt de executeur aan, nadat hij zijn benoeming heeft aanvaard. Aan ons kantoor zijn 3 professionele registerexecuteurs verbonden!