Bel voor een afspraak: +31 6 417 417 15
Image Alt

Nalatenschappen

Nalatenschap, erfeniszaken en nabestaandenservice

Heeft u alles goed geregeld voor later? We komen immers ooit te overlijden. Of we kunnen door dementie niet meer zelf beslissen over onze financiële- of medische zaken. Daar staan we liever niet bij stil. Maar toch zou het fijn zijn als u nu al weet, dat alles goed geregeld is. Voor nu en later. Als geen ander helpen wij u bij het regelen van uw familiezaken, dus ook hierbij!

In een testament regelt u wat er nà uw overlijden moet gebeuren. Wij kijken of dat testament nog actueel is en wat het wettelijk erfrecht in uw geval zou betekenen. Wij berekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen straks zouden moeten gaan betalen. Besparing van erfbelasting kan door een juiste “estate” planning te maken. En misschien moet u nu al wel gaan schenken.

Maar wat als u voor die tijd door ziekte of dementie zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Dan biedt een levenstestament uitkomst. Daarin geeft u iemand volmacht om namens u financiële handelingen te verrichten, die u dan zelf niet meer kunt uitvoeren. En dat geldt ook voor medische zeken.

Samen met u kunnen alle belangrijke gegevens worden vastgelegd in een strikt persoonlijk en uniek digitaal nalatenschapsdossier. Alles is op één plek terug te vinden. Door in te loggen met uw eigen inlogcode heeft u doorlopend inzage in uw eigen zaken. Daardoor kunt het ook zelf up to date houden.

En natuurlijk worden uw uitvaartwensen zorgvuldig vastgelegd. Onze nabestaandenservice voert uw wensen uit en staat nabestaanden bij. Daar waar mogelijk ontzorgen wij als registerexecuteurs worden we vaak benoemd om de zaken af te wikkelen. Niet alleen het opzeggen van abonnementen en het verzorgen van de aangifte erfbelasting.

Maar ook conflictbemiddeling! Wij bemiddelen niet alleen bij echtscheidingen. Ook nalatenschapsmediation helpt bij een ruzie over de erfenis: vaak een belangrijke bron voor familievetes. Meestal gaat het niet alleen om geld en goederen, maar ook om onverwerkte gevoelens van afgunst en rivaliteit.

Wij zijn gespecialiseerd in nalatenschapsplanning, de afwikkeling, het ontzorgen van nabestaanden en het bemiddelen van problemen.