Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55

Nieuws

Is de titel van een boek van de beroemde professor Bernard Schols en Heidi Klijsen over een aantal spraakmakende erfrechtelijke kwesties en fiscale tips. Een uitermate geschikt boek om eens goed na te denken over schenken en erven. En dan erven zonder scherven. Iedereen krijgt immers vroeg of laat met het erfrecht te maken. Of als lijdend voorwerp en/of als ontvanger van de erfenis. Het erfrecht heeft dus twee kanten en het is maar van welke kant je het bekijkt. Schenken is erven zonder sterven. Dat kan op verschillende manieren. Relaties spelen een belangrijke rol. En de manier waarop je getrouwd

Op 21 september vroeg de nationale ombudsman aandacht voor de Wereld Alzheimer Dag. Hij benadrukte het belang van goede zorg voor mensen met dementie. Dat zijn er meer dan 280.000. En dat aantal groeit de komende jaren snel. Op een gegeven moment kan extra zorg en ondersteuning nodig zijn. Maar zorgwetten zijn ingewikkeld, botsen met elkaar of sluiten niet aan. In plaats van een wirwar aan regels, systemen en verschillende instanties bepleit hij in zijn rapport “Borg de Zorg” voor één vaste professionele begeleider. Bovendien valt het hem op, dat weinig mensen van het levenstestament hebben gehoord. Zo ook Tini en

Volgens de troonrede gaat het nu (nog) goed. De vooruitzichten voor 2020 zijn nog steeds positief. Maar er zijn ook buitenlandse bedreigingen voor de groei. Nederlanders moeten zich niet blind staren op koopkrachtcijfers. Hoezo niet, want als het om koopkrachtcijfers gaat zijn er miljoenen ouderen de klos. De babyboomers, wel met pensioen, maar niet geïndexeerd. Nu zouden die 65-plussers niet mogen klagen. Zij hebben het altijd goed gehad. Maar ze hebben er ook voor gewerkt en gespaard voor hun oude dag. Daar zijn destijds toezeggingen over gedaan, die niet zijn nagekomen. Een belangrijk deel van de bevolking is nu ouder dan

Als u zou googlen op “youtube rtv apeldoorn voor nu en later 27 juni”, dan kunt u het senioren-programma van RTV Apeldoorn bekijken. In die uitzending praat ik met een notaris, een register executeur en een uitvaartondernemer. Vaak hebben mensen namelijk wel een testament, maar hier werd de samenhang en samenwerking tussen die verschillende dienstverleners besproken. De notaris legde heel helder het verschil uit tussen een testament en een levenstestament en besprak ook de functie van een executeur en een toezichthouder. De register executeur gaf duidelijk aan wat het goed voorbereiden en afwikkelen van een (levens-)testament en een nalatenschap kan betekenen.

Wie regelt uw zaken als u dat niet meer zelf kunt? Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een ongeval. En wat moet er gebeuren na uw overlijden? Hopelijk heeft u in uw testament een executeur benoemd. Dan wordt alles afgewikkeld, zoals u dat wenst. Maar er zijn verschillende soorten executeurs. Het is goed om te weten welke soort u in uw testament wilt benoemen. Vroeger kenden we de executeur-testamentair. Maar sinds 2013 hebben we de zogeheten 1 *, 2 ** en 3 *** sterren-executeur: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur- afwikkelingsbewindvoerder. Een begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen. De 2 **/

Veel gepensioneerden hebben hun vermogen voor een belangrijk deel in de stenen van hun huis zitten. Hun huis is meer waard dan de hypotheek die er nog op zit. Jammer dat het in de stenen zit. Ze zouden graat hun pensioeninkomen willen aanvullen. Gaan genieten was immers altijd het toverwoord. Maar daar heb je wel de middelen voor nodig. En hoe kom je van stenen naar geld. Nu de huizenprijzen zich de laatste jaren positief hebben ontwikkeld, blijken er toch diverse mogelijkheden te zijn. De simpelste manier is om de woning te verkopen, de overwaarde te verzilveren en te verhuizen naar

Er kan altijd wat gebeuren. Hoe jong of oud u ook bent. En als u nooit iets hebt vastgelegd kan dat heel vervelend en lastig zijn. Zeker als u bijvoorbeeld ZZP-er bent, of net weer een nieuwe relatie hebt. Of al wat ouder bent, met pensioen, in loondienst of ondernemer. Als er wat zou gebeuren is het handig als de omgeving weet hoe het zit en wat u zou willen. Hoe zit het met uw wachtwoorden, social media, polissen? Met een privé kluis kunnen super vertrouwelijke zaken worden opgeslagen. Wat moet er gebeuren? Welke acties moeten worden ondernomen? Wat zou er